Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn tuyển sinh 1

19000065

Zalo

Tư vấn tuyển sinh 2

0969.538.563

Zalo

Tư vấn tuyển sinh 3

0972 057 983

Zalo

Thống kê truy cập

Phòng đào tạo

Phòng đào tạo

10h:24, thứ ba ngày 10/09/2013

Điện thoại: 024.37634118

 

Biên chế: 08 người

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mạnh

 

Điện thoại: 0904983186

 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo:

 

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
– Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng các loại hình, ngành mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép.
– Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và phục vụ giảng dạy.
– Tổ chức, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành và thực tập.
– Dự thảo các văn bản hướng dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo của nhà trường.
– Giao kế hoạch, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giảng viên.
– Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ liên quan đến công tác NCKH. Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên.
– Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường. Phối hợp đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo. Liên hệ các đối tác nước ngoài về công tác quan hệ quốc tế trong hoạt động đào tạo.

Trung cap y duoc Ha Noi

Video

Hình ảnh hoạt động

274.jpeg 272.jpeg 263.jpeg 262.jpeg 261.jpeg 260.jpeg

Sơ đồ đường đi

Facebook