Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn tuyển sinh 1

0989644158

Zalo

Tư vấn tuyển sinh 2

0934609949

Zalo

Hỗ trợ thủ tục hành hính

0975398088

Zalo

Thống kê truy cập

Phòng đào tạo

Phòng đào tạo

10h:24, thứ ba ngày 10/09/2013

Chức năng nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, chương trình Đào tạo, thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập, thi tốt nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; Xây dựng quy trình, kế hoạch Đào tạo và tổ chức triển khai quá trình Đào tạo theo đúng kế hoạch và các quy định hiện hành; Thực hiện công tác Giáo vụ và nề nếp.

 

Biên chế CBCNV: 12 người

 

Trưởng phòng: Đặng Minh Ngọc

 

Điện thoại: 024.37639074

Trung cap y duoc Ha Noi

Video

Hình ảnh hoạt động

263.jpeg 262.jpeg 261.jpeg 260.jpeg

Sơ đồ đường đi

Facebook