Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn tuyển sinh 1

19000065

Zalo

Tư vấn tuyển sinh 2

0969.538.563

Zalo

Tư vấn tuyển sinh 3

0972 057 983

Zalo

Thống kê truy cập

Thông báo nội bộ

THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ MÙA HÈ

11h:15, thứ hai ngày 22/04/2019

Thay đổi thời gian làm việc theo chế độ mùa hè

Thay đổi thời gian làm việc theo chế độ mùa hè

Thực hiện kế hoạch làm việc của Ban giám hiệu nhà trường về lịch làm việc theo chế độ mùa hè, năm học 2019 – 2020. Phòng

Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, NV, SV trong toàn trường thời gian làm việc theo chế độ mùa hè thay đổi

cụ thể như sau:

  • Buổi sáng: Bắt đầu từ : 7h30 – 11h30, nghỉ giữa giờ từ 9h00 – 9h20
  •  
  • Buổi chiều: Bắt đầu từ: 13h00 – 17h00, nghỉ giữa giờ từ 14h30 – 14h50
  •  

Thời gian thực hiện, bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2019. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo và đề nghị các Ông (Bà)

Trường các phòng, ban, CB, GV, NV, Sinh viên trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo này./.

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Trung cap y duoc Ha Noi

Video

Hình ảnh hoạt động

274.jpeg 272.jpeg 263.jpeg 262.jpeg 261.jpeg 260.jpeg

Sơ đồ đường đi

Facebook