Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Lịch học - Lịch thi

Lọc trong danh sách

Tiêu đề Khoá Lớp Năm học Học kỳ Download
Thời khóa biểu lớp Dược 2019 K13A-D1 Khóa 13 K13A-D1 2019 - 2020 Kỳ 1 down
Thời khóa biểu lớp Y Điều dưỡng 2019 K13AY1 Khóa 13 K13AY1 2019 - 2020 Kỳ 1 down
Thời khóa biểu lớp Y sỹ Y học cổ truyền 2019 K13ACT1 Khóa 13 K13ACT1 2019 - 2020 Kỳ 1 down
Thời khóa biểu lớp K12CĐ4 Khóa 12 K12CĐ4 2019 - 2020 Kỳ 3 down
Thời khóa biểu lớp K12CĐ 2-3 Khóa 12 Lớp K12CĐ2-3 2019 - 2020 Kỳ 3 down
Thời khóa biểu lớp K11CĐ 1-2 Khóa 11 K11CĐ1-2 2019 - 2020 Học kỳ 5 down
Thời khóa biểu Khóa 12 Khóa 12 Lớp K12CĐ2-3 2019 - 2020 Kỳ 3 down
Thời khóa biểu Khóa 11 Khóa 11 K11CĐ1-2 2019 - 2020 Kỳ 4 down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 17/6 - 18/6/20177 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 10/6 - 11/6/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 20/5 - 21/5/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 22/4 - 23/4/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 14/4 - 15/4/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 08/4 - 09/4/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 01/4 - 02/4/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 25/3 - 26/3/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 11/3 - 12/3/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 4/3 - 5/3/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 25/2 - 26/2/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 18/2 - 19/2/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 11/2 - 12/2/2017 Các khóa Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 21/1 - 22/1/2017 Hệ 01 năm Các lớp 2017 - 2018 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 24/12 - 25/12/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 17/12 - 18/12/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 10/12 - 11/12/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 3/12 - 4/12/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 26/11 - 13/11/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 12/11 - 13/11/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 05/11 - 06/11/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 29/10 - 30/10/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 22/10 - 23/10/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 15/10 - 16/10/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 08/10 - 09/10/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 01/10 - 02/10/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 24/9 - 25/9/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 17/9 - 18/9/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 10/9 - 11/9/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 20/8 - 21/8/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 13/8 - 14/8/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 6/8 - 7/8/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 30/07 - 31/07/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 23/07 - 24/07/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày16/07 - 17/07/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 02 năm Khóa 9 Lớp K9A4 2016 - 2017 Kỳ 3 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A3+4 Khóa 9 Lớp K9A3 2016 - 2017 Kỳ 3 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A1 sau hè Khóa 9 Lớp K9A1 2016 - 2017 Kỳ 3 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A7 sau hè Khóa 9 Lớp K9A7 2016 - 2017 Kỳ 2 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K10A0 sau hè Khóa 10 Lớp K10A1 2016 - 2017 Kỳ 1 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A0 sau hè Khóa 9 Lớp K9A0 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 09/07 -10/07/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 02/07 - 03/07/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 04/06 - 05/06/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 28/05 - 29/05/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 21/05 - 22/05/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 14/05 - 15/05/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 07/05 - 08/05/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 23/04 - 24/04/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A1 Khóa 9 Lớp K9A3 2016 - 2017 Kỳ 3 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A7 Khóa 9 Lớp K9A7 2016 - 2017 Kỳ 2 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A5, K9A6 Khóa 9 Các lớp 2016 - 2017 Kỳ 2 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A3,K9A4 Khóa 9 Các lớp 2016 - 2017 Kỳ 2 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K9A0 Khóa 9 Lớp K9A0 2016 - 2017 Kỳ 2 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K10A1 Khóa 10 Lớp K10A1 2016 - 2017 Kỳ 1 down
Lịch học lại hệ 02 năm - K8A1-A11 Khóa 8 Các lớp 2016 - 2017 Kỳ 3 down
Lịch học lại hệ 02 năm - Lớp K9A1- K9A7 Khóa 9 Các lớp 2016 - 2017 Kỳ 1 down
TKB hệ 02 năm - Lớp K8A9 - K8A10 - K8A11 Khóa 8 Các lớp 2016 - 2017 Kỳ 4 down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 09/04 - 10/04/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 02 năm - Từ ngày 28/03 - 01/04/2016 Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 02/04 - 03/04/2016 Các khóa Hệ 01 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 26/03 - 27/03/2016 Các khóa Hệ 01 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB Kỳ 2 - Lớp K9A7 Khóa 9 Các lớp 2016 - 2017 Kỳ 2 down
TKB Kỳ 4 - Lớp K8A9-11 Khóa 8 Hệ 02 năm 2016 - 2017 Kỳ 4 down
Lịch ôn thi học sinh giỏi thành phố Các khóa Các lớp 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 02 năm - Từ ngày 21/03 - 25/03/2016 Các khóa Hệ 02 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày19/03 - 20/03/2016 Các khóa Hệ 01 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
Lịch thi kết thúc học phần IV - K8A1-A4 Khóa 8 Hệ 02 năm 2015 - 2016 Kỳ 4 down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 12/03 - 13/03/2016 Các khóa Hệ 01 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 02 năm - Từ ngày 07/03-11/03/2016 Các khóa Hệ 02 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 01 năm - Từ ngày 05/03 - 06/03/2016 Các khóa Hệ 01 năm 2016 - 2017 Các kỳ down
TKB hệ 02 năm - Từ ngày 29/02 - 04/03/2016 Các khóa Hệ 02 năm 2016 - 2017 Các kỳ down