Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

10h:35, thứ sáu ngày 24/05/2019

I. BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Bác sỹ CKII Vũ Quang Vụ

 

Điện thoại: 0987993588

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

1. Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền

 

Điện thoại:0975398088

 

2. Ths: Phạm Trung Kiên

 

II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

BsCKII: Vũ Quang Vụ Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng

 

Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền

 

Phó hiệu trưởng

 

Chủ tịch HĐ, trực tiếp phụ trách khoa học công nghệ

 

Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền

 

Phó hiệu trưởng

 

Phó Chủ tịch thường trực HĐ; phụ trách đào.

 

Ths: Phạm Trung Kiên

 

Phó Hiệu trưởng

 

Ủy viên

 

Ths: Nguyễn Thị Giang

 

Phó phòng Đào tạo

 

Thư ký Hội đồng

 

TS: Lê Đình Quang

 

Trưởng khoa Dược

 

Ủy viên

 

PGS.TS : Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

PGS.TS: Đoàn Minh Thụy

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

TS: Mai Lệ Hoa

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

TS: Trần Văn Thanh

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

Ths: Lại Thị Vân

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

PGS. TS: Lê Bá Thúc

 

Trưởng khoa Y

 

Ủy viên

 

PGS.TS: Lê Khác Đức

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

PGS.TS: Văn Đình Hoa Cố vấn nhà trường Ủy viên

 

PGS.TS: Nguyễn Đỗ Huy

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

TS : Nguyễn Thị Tĩnh

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

TS: Trịnh Đình Sơn

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

TS. Dương Minh Sơn

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

Ths.BS: Hà Xuân Anh

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

Ths.BS: Nguyễn Thị Giang

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

BSCKII: Kiều Đình Khoan

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

TS: Đỗ Thị Thanh Loan

 

Trưởng khoa cơ bản

 

Ủy viên

 

TS. Trần Xuân Quang

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

Ths: Nguyễn Thương Huyền

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

Ths: Nguyễn Duy Thanh

 

Cố vấn nhà trường

 

Ủy viên

 

 III. Phòng Tổ chức – Hành chính

 

Điện thoại: 024.37638724

 

Biên chế: 08 người.

 

Q. trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh

 

Điện thoại: 0913375242

 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính:

 

Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:

 

– Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ CB,CNV, GV của nhà trường.


– Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc. Dự thảo xây dựng các quy chế hoạt động của trường.


– Bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp với phòng Công tác sinh viên theo dõi tình hình tư tưởng chính trị của CB,CNV,GV và sinh viên.


– Quản lý hồ sơ CB,CNV,GV; thực hiện các chế độ chính sách của CB,CNV,GV.

 

– Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và gửi đi các nơi trong và ngoài nhà trường. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu nhà trường.


– Làm các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư. Phụ trách công tác tổng hợp và thi đua của nhà trường thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết các buổi sinh hoạt của nhà trường


– Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác với trường.


– Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ khu học tập và làm việc.


– Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc mua sắm các trang bị, phương tiện dạy học chung và nghiên cứu khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Quản lý và sắp xếp phòng học cho các khoa và các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa và nhà trường.


– Quản lý môi trường và vệ sinh toàn bộ khu học và làm việc, đảm bảo cho nhà trường xanh sạch đẹp.


– Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất. Quản lý điện nước khu học tập, làm việc.


– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính là uỷ viên thường trực và thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng đời sống nhà trường.


– Chăm lo điều kiện làm việc sinh hoạt, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong thời gian làm việc ở trường.

 

IV. Phòng Quản lý đào tạo

 

Điện thoại: 024.37634118

 

Biên chế: 08 người

 

Trưởng phòng: Lương Bích Thủy

 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo:

 

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:


– Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng các loại hình, ngành mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép.


– Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và phục vụ giảng dạy.


– Tổ chức, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành và thực tập.


– Dự thảo các văn bản hướng dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo của nhà trường.


– Giao kế hoạch, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giảng viên.


– Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ liên quan đến công tác NCKH. Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên.


– Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường. Phối hợp đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo. Liên hệ các đối tác nước ngoài về công tác quan hệ quốc tế trong hoạt động đào tạo.

 

V. Phòng Tài chính – Kế toán

 

Điện thoại: 024.37809018

 

Biên chế: 06 người

 

Trưởng phòng: Đoàn Thị Mỹ

 

Điện thoại: 0983371030

 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán:

 

Tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:


– Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy-học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.


– Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của nhà trường.


– Tham gia ký kết các hợp đồng thuê công lao động, các hợp đồng mua sắm, thuê mướn khác. Cấp phát lương, học bổng và các loại chế độ kinh phí cho viên chức và sinh viên đảm bảo theo đúng các chế độ chính sách.


– Lập sổ sách theo dõi tài sản của nhà trường theo đúng quy định, tổng hợp kiểm kê, thanh lý tài sản.