Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Tuyển sinh Trung cấp

Trung cấp Dược - 01 năm

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh ngành đào tạo trung cấp Dược dành cho đối tượng chuyển đổi từ hệ trung cấp hoặc ngành học khác.

Chương trình đào tạo Dược sĩ trung cấp chính quy, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành đào tạo của Trường, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh trung cấp ngành học mới của Trường năm 2019

Tuyển sinh ngành học mới nhất: cử nhân Y học cổ truyền