Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Tin giáo dục - Đào tạo

Năm 2020, Bộ GD&ĐT kiện toàn bộ máy Chính phủ Điện tử

10h:58, thứ sáu ngày 03/01/2020

Ngày 2/1, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc đồng chủ trì Hội nghị.

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm 2019, ngành Giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2019 và các nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; ưu tiên tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế và trình ban hành được một số văn bản quan trọng. Tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng; tích hợp, lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào các nội dung, công việc đang triển khai của Bộ, của ngành giáo dục, không để sót nhiệm vụ.

Cũng trong năm 2019, ngành Giáo dục đã tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của ngành, đạt được một số kết quả nhất định. Đẩy mạnh việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục; triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Bộ; chỉ đạo tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, triển khai công tác ứng xử trong trường học; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ sở giáo dục; chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường; tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.

Công tác phối hợp giữa Bộ GDĐT với các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trong việc hoàn thiện chính sách về giáo dục và đào tạo... 

Kiện toàn bộ máy Chính phủ Điện tử 

 Quang cảnh Hội nghị.

Định hướng trong năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung công tác pháp chế, hoàn thiện và thi hành các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2019; hướng dẫn các bộ, ngành địa phương chủ quản và các cơ sở giáo dục đại học thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đúng quy định; trong đó chú trọng việc kiện toàn Hội đồng trường.

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT trong cả nước, thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục các cấp rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định về định mức số lượng chuẩn GV đối với các cấp học.

Bộ GD&ĐT tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Hội nhập quốc tế trong GD-ĐT, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín của nước ngoài hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm, vấn đề nóng phát sinh.

Cũng trong năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng cường rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia bảo đảm minh bạch, khách quan, chính xác.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhìn nhận những khó khăn vẫn đang gặp phải, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2019. Cùng với đó, Bộ trưởng cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ quan trọng và lưu ý các Vụ, Cục phải thực hiện trong năm 2020. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặc biệt chú trọng và đề nghị các cơ quan của Bộ chủ động trong việc rà soát, cung cấp thông tin một cách chính xác.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị tiếp tục kiện toàn hoàn thiện, vận hành Chính phủ điện tử, đặc biệt là các trường Đại học. “Chúng ta cần xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn kết nối để công khai tài liệu. Hiện có rất nhiều thông tin cần minh bạch” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Đối với hệ thống các trường Đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao kết quả đạt được. “Với những đầu tư như hiện nay mà các đồng chí đạt được kết quả như vậy là một nỗ lực rất lớn” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Xuân Phú

(Theo giaoducthoidai.vn)