Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Địa chỉ bạn nên biết

Sở Y tế Thành phố Hà Nội

16h:33, thứ năm ngày 13/06/2019

Địa chỉ: Số 4 – Sơn Tây – Ba Đình – TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.998.5765

 

Email: vanthu_soyt@hanoi.gov.vn