Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo mức kinh phí đào tạo và lịch nộp

17h:04, thứ tư ngày 27/06/2018

A. Đối với hệ chính quy 03 năm:

 

1. Năm thứ nhất:

 

- Tiền học phí và vật tư hóa chất: 1.080.000 đồng/tháng x 10 tháng = 10.800. 000 đồng;

 

- Tiền sách, tài liệu, giáo trình học tập toàn khóa: 1.420.000 đồng;

 

- Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

 

- Bảo hiểm Y tế năm thứ nhất: 491.000 đồng;

 

- Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên, lệ phí nhập học: 239.000 đồng.

  •  

Lịch nộp:

 

- Đợt I: 4.850.000 đồng, nộp khi nhập học;

 

- Đợt II: 4.150.000 đồng, nộp sau 03 tháng kể từ ngày nhập  học;

 

- Đợt III: 4.150.000 đồng, nộp sau 07 tháng kể từ ngày nhập học

  •  

2. Các năm tiếp theo:

 

- Học phí và vật tư hóa chất: 1.080.000 đồng x 10 tháng = 10.800.000 đồng;

 

- Bảo hiểm Y tế/năm: 491.000 đồng.

  •  

Lịch nộp:

 

- Đợt 1: 5.891.000 đồng, nộp vào đầu năm học;

 

- Đợt 2: 5.400.000 đồng nộp vào đầu kỳ 2

  •  

B. Đối với hệ liên thông từ trung cấp Dược:

 

1. Đối với sinh viên là học sinh cũ của trường: (18.560.000 đồng)

 

- Học phí và vật tư hóa chất thực hành: 1.260.000 đồng/tháng x 13 tháng = 16.380.000 đồng;

 

- Tiền sách, tài liệu, giáo trình học tập toàn khóa: 1.220.000 đồng;

 

- Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

 

- Tiền Bảo hiểm y tế toàn khóa: 614.250 đồng;

 

- Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên: 148.000 đồng.

 

Lịch nộp:

 

- Nộp làm 04 đợt, đợt 1 nộp khi nhập học: 4.640.000 đồng;

 

- Các đợt tiếp theo (sau 04 tháng kế tiếp): : 4.640.000 đồng.

  •  

2. Đối với sinh viên tuyển mới: (21.160.000 (đồng)

 

- Học phí và vật tư hóa chất thực hành: 1.260.000 đồng/tháng x 15 tháng = 18.900.000 đồng;

 

- Tiền sách, tài liệu, giáo trình toàn khóa: 1.208.000 đồng;

 

- Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

 

- Tiền Bảo hiểm y tế toàn khóa: 614.000 đồng;

 

- Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên, hồ sơ nhập học: 239.000 đồng;

 

- Tiền ôn tập và thi (Thông báo sau, nếu tổ chức).

  •  

Lịch nộp:

 

 - Nộp làm 04 đợt, đợt một nộp khi nhập học: 5.290.000 đồng;

 

- Các đợt tiếp theo: nộp sau 04 tháng kế tiếp: 5.290.000 đồng.

  •  

C. Đối với hệ chuyển đổi: (24.960.000 đồng)

 

- Học phí và vật tư hóa chất thực hành: 1.260.000 đồng/tháng x 18 tháng = 22.680.000 đồng;

 

- Tiền sách, tài liệu, giáo trình học tập toàn khóa: 1.229.000 đồng;

 

- Tiền Bảo hiểm Y tế toàn khóa 614.000 đồng;

 

- Trang phục thực hành: 200.000 đồng;

 

- Tiền khám sức khỏe, thẻ sinh viên, hồ sơ nhập học: 239.000 đồng;

 

- Tiền ôn tập và thi (Thông báo sau, nếu tổ chức).

  •  

Lịch nộp:

 

- Nộp làm 04 đợt, đợt một nộp khi nhập học: 6.240.000 đồng;

 

- Các đợt tiếp theo, nộp sau 05 tháng kế tiếp: 6.240.000 đồng.

  •  

Lưu ý: Sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực đến hết mỗi năm học, sẽ không phải nộp tiền đóng bảo hiểm y tế cho năm đó và phải Photo thẻ bảo hiểm để nộp cho Nhà trường